Info

Ballautomat.no er en løsning for ubetjent betaling i ballautomater for golf. Løsningen består av en kiosk (touch-PC) med bankterminal og tilhørende kvitteringsskriver, samt en kontrollboks på selve ballautomaten. Systemet fungerer ved at en golfspiller benytter sitt vanlige bank- eller kredittkort for å fylle på sin ballautomat-konto. Denne kontoen kan knyttes mot spillerens golfkort fra NGF (kiosk og kontrollboks krever da en magnetkortleser), Gobex golf-kort (kiosk krever en Mifare-kortleser, kontrollboks har allerede en leser for Mifare), eller mobiltelefonnummer (dette støttes som standard i både kiosk og kontrollboks).

Klubb vil kunne logge inn på sin egen side og se alle transaksjoner og statistikk over bruk.

Løsningen fungerer på de aller fleste ballautomater fra kjente leverandører (Range Servant, Sellschopp, Range King,...). Installasjonsmessig kreves strøm og internett for kiosk, mens kontrollboks benytter GPRS for sin kommunikasjon.

Tilbake til forsiden

Kiosk for selbetjent betaling Kontrollboks med kortleser